Inici >

La seu electrònica de l'Ajuntament de Martorell és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a aquesta Administració municipal en l'exercici de les seves competències.

La seu electrònica està subjecte als principis d'integritat, veracitat i actualització dels seus continguts,  publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat i practicitat, neutralitat tecnològica i interoperabilitat.

 La gestió i administració de la seu electrònica del Patronat municipal de serveis d'atenció a les persones de Martorell (PMSAPM), organisme públic depenent, junt amb Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal S.L, es responsable, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que s’hi troben. La titularitat, però, de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Martorell.

La seu electrònica va ser creada per l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Martorell (publicada al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el dia 1 de juliol de 2014)

 

 

SEU ELECTRoNICA 2.jpg