Coordinador Àrea Econòmica. Organització i Règim Interior
Jordi Sánchez Tort