El Butlletí municipal és una publicació periòdica, de caràcter mensual, que elabora l'Ajuntament de Martorell i que ofereix la informació més destacada de la ciutat.

 

Ho fa a través de reportatges, entrevistes, notícies en format breu i l'agenda d'actes. A més, també és una plataforma perquè els portaveus dels grups polítics amb representació municipal s'adrecin a la població a través d'un article d'opinió.

 

El darrer butlletí municipal corresponent als mesos de agost-setembre de 2023 conté els següents continguts:

 

Sumari 

 

º Una Festa Major plena de cultura i participació

º Inici del curs escolar

º Nou Camí de Ronda entre els barris de la Sínia, Can Cases i Torrent de Llops 

º El PAS acull grans artistes locals

 

Per a consultar els butlletins anteriors, cliqueu l'Hemeroteca