DIMARTS, 11 DE DESEMBRE DE 2018
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Martorell Gestió del Sòl Empresa municipal SL

Consell d'administració

Integrants
Sr. Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Josep Casasayas i Puig, regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Adolf Bargués i Asturias, regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Raúl Rozalén Llanos, regidor de l'Ajuntament de Martorell pertanyent al grup polític majoritari de l'oposició, grup del PSC.
Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Martorell.
Sra. Glòria Carrera Crespo, tècnica superior de medi ambient de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Albert Artigas Capellades, persona que no té la condició de regidor de l'Ajuntament de Martorell, ni forma part de la seva plantilla.

Sr. Juan Mario Céspedes Oliva, persona que no té la condició de regidor de l'Ajuntament de Martorell, ni forma part de la seva plantilla.


PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ


Sr. Xavier Fonollosa i Comas, Alcalde de l'Ajuntament de Martorell.


JUNTA GENERAL

Integrants
Grup municipal de CiU
Titular: Sr. Xavier Fonollosa Comas
1r. suplent: Sr. Josep Casasayas Puig
2n. suplent: Sra. Lluís Amat Ferrer


Grup municipal del PSC-PM
Titular: Sr. Raúl Rozalén Llanos
1r. Suplent: Sr. Antonio Carvajal Jiménez
2n. Suplent: Sra. Remedios Márquez Ortega


Grup municipal de Movem Martorell-Entesa
Titular: Sr. José Antonio Simón Cabrera
1r. Suplent: Sra. Laura Ruiz Sigüenza
2n. Suplent: Sr. Ricard Sánchez Gaya

 

Grup municipal d'Esquerra-AM
Titular: Sr. Adolf Bargués Asturias

1r. Suplent: Sr. Sergi Corral Barón
2n. Suplent: Sra. Míriam Riera Creus


Grup municipal del PP
Titular: Sr. Francesc Josep Arpal Macià

 

Grup municipal de SOM Martorell
Titular: Sra. Raquel Pérez Martínez

  • [Imprimeix_Pag2]

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu